MASCOT oikealla tiellä

– vuoden 2013 tilinpäätös
Michael Grosbøl - 2014
8. Heinäkuuta 2014

On tilinpäätöstietojen julkistamisen aika, ja myös MASCOT on saanut vuoden 2013 tilinpäätöksen valmiiksi.

Vuonna 2013 liikevaihto kasvoi 4,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ollen 581,4 milj. Tanskan kruunua. Tämä on korkein liikevaihto yhtiön 32-vuotisen historian aikana, mutta ei paras tulos. Liikevoitto ennen veroja oli 50,7 milj. Tanskan kruunua – hiukan edellisvuotta enemmän, mutta vasta neljänneksi paras tulos MASCOTin historian aikana.

Tuotantokustannukset kasvussa

Luvut kertovat selvää kieltä työvaatemarkkinoiden nykytilanteesta, kertoo omistaja ja toimitusjohtaja Michael Grosbøl: ”Tuotantokustannukset ovat voimakkaassa kasvussa, mutta MASCOT on päättänyt olla siirtämättä koko kustannusten nousua kuluttajien maksettavaksi. Teemme koko ajan työtä lisätäksemme tuotannon tehokkuutta ja vähentääksemme tuotantokuluja, sen sijaan että korottaisimme työvaatteiden hintoja vastaavasti.”

Oma tuotanto yhtenä harvoista

Työvaatteiden valmistus on paljon kalliimpaa kuin esim. muotivaatteiden. Yksittäisten tuotteiden valmistus kestää pitempään, sillä työssä on monia työvaiheita, ompelua ja laadunvalvontaa. Siksi myös työvaatteiden valmistus hakeutuu maihin, joissa palkkataso on alhainen. MASCOT ei kuitenkaan siirrä tuotantoa paikasta toiseen tilaus tilaukselta, vaan on jo vuosia sitten valinnut toisen strategian. MASCOT vihki vuonna 2008 ensimmäisen nyt neljästä tehtaasta, jossa MASCOTin omat työntekijät valmistavat työvaatteita. Kolme tehtaista sijaitsee Vietnamin pohjoisosassa, ja oma tuotanto antaa monia etuja.

Oma tuotanto antaa monia etuja

”Pystymme panostamaan täysillä tuotteiden laatuun – kankaisiin ja ompeluun – ja se kannattaa tietysti loppupeleissä, sillä tuotteiden korkea laatu takaa tyytyväiset asiakkaat ja vähäisen valitusmäärän”, sanoo Michael Grosbøl.
Oma tuotanto vaikuttaa myös toimituskykyyn. MASCOT ei ole samalla tavalla kuin monet muut alalla riippuvainen alihankkijoista. ”Jos meillä on kapasiteettiongelmia esim. uusien suurten varaston tyhjentävien tilausten takia, perustamme uusia ompelulinjoja, ja pystymme nopeasti täydentämään varaston. Siksi pystymme toimittamaan n. 97 % kaikista tilauksista varastostamme 24 tunnin kuluessa. Sama joustavuus ei olisi mahdollista, jos meillä ei olisi omia tehtaita”, sanoo Michael Grosbøl.

Tuotantolaitosten hyvät ja turvalliset työolosuhteet - Laos - 2014

Tehokkuus laskee asiakkaan ostohintaa

Vastavetona palkkojen nousulle tuotantomaissa MASCOTilla on omien tehtaiden ansiosta mahdollisuus nostaa tuotantoa tehostamisohjelman avulla, joka lyhyesti sanottuna perustuu siihen, että palkannousun aiheuttamat kustannukset kompensoidaan parantamalla tehokkuutta. Lisääntynyt tehokkuus hyödyttää viime kädessä asiakkaita, sillä se laskee tuotantohintaa ja siten myos lopputuotteen myyntihintaa.
”Olemme sijoittaneet paljon rahaa esim. korkeasti automatisoituun kuljetusjärjestelmään ompelulinjoilla. Vaatteiden osat kulkevat katossa olevan kuljetushihnan avulla edelleen seuraavalle ompelijalle, ja vältämme kalliit manuaaliset työvaiheet. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, kuinka koko ajan analysoimme sitä, kuinka ompelijat pystyvät työskentelemään tehokkaammin. Tämä on hyödyttää sekä asiakkaiden ostohintaa että tulospalkkauksella työskenteleviä ompelijoita”, sanoo Michael Grosbøl, joka johtaa perheyritystä toisessa sukupolvessa.

Työvaatteet – sosiaalisesti vastuullinen asia

Toisin kuin työvaatevalmistajat, joiden tuotanto tapahtuu vaihtuvissa ompelimoissa, MASCOTilla on toinenkin ratkaiseva etu: MASCOT voi tuottaa työvaatteita sosiaalisesti vastuullisesti. Tätä mahdollisuutta on käytetty ensimmäisestä päivästä alkaen Aasiassa. Eurooppalaisjohtoisen tehtaan 1700 työntekijää saavat esim. ilmaisen sairaanhoidon tehtaan omalla klinikalla, ateriaedun, järjestäytymisoikeuden ja terveysvalistusta – aivan kuin eurooppalaisissa yrityksissä. Tämä on kaukana standardista Vietnamissa, ja kun sekä työ- että sosiaaliset olosuhteet ovat kohdallaan, MASCOT saavuttaa paremman tuloksen. Konkreettinen tulos sosiaalisen vastuun politiikasta on korkea tehokkuus ja alhainen henkilökunnan vaihtuvuus tehtailla, mikä tekee niistä tuottavampia loppupeleissä. Tämä taas auttaa pitämään lopputuotteen hinnan alhaalla.

Tuotantokustannusten varmistus pitkällä tähtäimellä

Viime vuosina MASCOT on joutunut tunnustamaan, että palkkapaine Vietnamissa on suuri. Ompelijan palkka on kolminkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana, ja MASCOTin on pitänyt hakea vaihtoehtoja kilpailukyvyn parantamiseksi pitkällä tähtäimellä. Siksi MASCOT investoi viime vuonna 37 miljoonaa Tanskan kruunua Laosissa sijaitsevaan uuteen tehtaaseen, joka vihittiin vuoden lopussa. Tehtaan arvioidaan työllistävän 800 työntekijää vuoden 2014 loppuun mennessä. Laos on Vietnamin naapurimaa, mutta palkkataso on noin puolet Vietnamin palkkatasosta. ”Meidän oli varmistuttava siitä, että pystymme myös tulevaisuudessa pitämään tuotantokustannukset ja siten myyntihinnat kohtuullisella tasolla. Minusta siinä ei ole mitään ongelmaa, että hyödynnämme halpaa työvoimaa. Vietnamissa olemme nähneet, kuinka samanaikaisesti olemme mukana kehittämässä paikallisyhdyskuntia ja kohottamassa maiden elintasoa”, sanoo Michael Grosbøl. Toistaiseksi johtajalla ei ole suunnitelmia Vietnamin tehtaan sulkemiseksi, mutta MASCOT seuraa kehitystä tarkasti.

Oma tehdas Vietnamissa:

Tyytyväinen vuoteen 2013

Johtaja on kaiken kaikkiaan on tyytyväinen vuoden 2013 tulokseen, ottaen huomioon että ollaan matalasuhdanteessa. ”Olemme oikealla tiellä suhteessa kunnianhimoisiin pitkän tähtäimen orgaanisiin kasvutavoitteisiin, mutta se ei ole ainoa menestyksen mittari. Tuotteiden laatu ja sosiaalinen vastuu ovat perustus, joille meidän pitää rakentaa kasvumme, ja kasvutahdin tulee olla sellainen, ettei kumpikaan näistä kärsi. Tuotteiden laatuun ja sosiaaliseen vastuuseen keskittyminen maksaa, mutta en epäile ollenkaan, etteikö se olisi rahan arvoista pitkällä tähtäimellä – sekä yritykselle että työvaatteidemme ostajille. MASCOTin työvaatteisiin investoiminen takaa pitkän käyttöiän, mukavan istuvuuden, ainutlaatuisen suunnittelun ja hyvän omantunnon, ja on siten hyvää liiketoimintaa”, painottaa Michael Grosbøl.