MASCOT® WORKWEAR

Heijastavien vaatteiden sertifioinnit

Tested to work

MASCOTin oma laatumerkki.  TESTED TO WORK ei ole kansainvälinen standardi, vaan MASCOTin oma laatumerkintä, josta tiedät, että tuote on testattu. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä itse kankaan että sen toimittajien laatu on varmistettu. Se tarkoittaa myös sitä, että tuotteet on valmistettu hyvissä olosuhteissa ja niille on tehty valmistuksen aikana useita tarkastuksia. Tuotteille on myös tehty käyttötestejä ennen tuotantoon siirtymistä. Lisäksi olemme varmistaneet, että tuotteilla on päivittäisen työskentelyn edellyttämät ominaisuudet. TESTED TO WORK tarkoittaa kaikkea tätä ja paljon muuta. Se on laatutakuu!

EN ISO 20471

EN ISO 20471 – Näkyvä vaatetus

EN ISO 20471 on kansainvälinen standardi, joka asettaa vaatimuksia näkyvyyttä edellyttävissä paikoissa työskenneltäessä käytettävälle suojavaatetukselle. Luokkamerkintä (luku symbolin vieressä) kuvaa sitä, kuinka hyvää suojaa tuote antaa käyttäjälleen. Korkein saavutettavissa oleva luokka on 3. EN ISO 20471 -standardi asettaa myös vaatimuksia koskien heijastinten valonheijastusominaisuudelle. EN ISO 20471 -standardin mukaisesti sertifioidut vaatteet on testattu myös pesun jälkeen. Jos vaatteen etiketissä ei toisin kerrota, materiaali on testattu viiden konepesun jälkeen. Osa MASCOTin vaatteista on testattu tätäkin useampien pesujen jälkeen. Tästä kerrotaan tuotteen etiketissä. Yhdistetty vaatekokonaisuus voidaan luokitella korkeampaan suojausluokkaan kuuluvaksi kuin sen yksittäinen osa erikseen käytettynä. Korkein mahdollinen luokka kerrotaan vaatteen merkinnöissä kätevän yhdistelykaavion avulla.

EN 471

EN 471 – näkyvät suojavaatteet

EN 471 on tunnetuin heijastavia, hyväksyttyjä heijastimia käyttäviä vaatteita koskeva standardi.  Tällaisista vaatteista käytetään nimitystä näkyvä varoitusvaatetus ammattikäyttöön. Eri vaatekappaleita koskevien standardien nimessä on kaksi numeroa. Ensimmäinen numero kertoo, mikä vaatteen turvaluokitus on. Tämä riippuu siitä, missä kohdassa heijastavaa kangasta käytetään ja kuinka monta heijastinta vaatteessa on. Tuotteet luokitellaan välillä 1–3, ja 3 tarkoittaa parasta (turvallisinta) tuotetta. Vaikka tuote itsessään ei olisikaan luokan 3 vaate, se voi saada 3-luokan luokituksen yhdessä jonkin toisen tuotteen kanssa. Toinen numero kertoo, kuinka hyvin tuote heijastaa valoa. Luokkia on kaksi: 1 ja 2, joista 2 on parempi. Kaikki MASCOTin heijastimet kuuluvat luokkaan 2.

EN 343

EN 343 – hengittävät, tuulen- ja vedenkestävät vaatteet

Kun työt on tehtävä säästä riippumatta, on erittäin tärkeää pukeutua oikein. Jos etsit vaatteita, jotka tuntuvat mukavilta päällä ja suojaavat sateelta ja tuulelta, etsi mainintaa EN 343 -sertifioinnista.
EN 343 on eurooppalainen, sateelta suojaamista käsittelevä suojavaatestandardi. Vaatteen kuvauksessa on kaksi viitenumeroa. Ensimmäinen numero kertoo vedenpitävyydestä ja toinen kuvaa vaatteen yleistä hengittävyyttä. Kummassakin tapauksessa asteikkona on 1–3, jossa 3 on paras luokitus. Sertifikaatin myöntää TTL (Työterveyslaitos).

EN 342

EN 342 – sertifioitu suojaus kylmältä

Kylmältä voi suojautua tehokkaasti käyttämällä vaatteita, jotka on sertifioitu EN 342:n mukaisesti. EN 342 -sertifioidut vaatteet suojaavat kylmissä ympäristöissä. Jotta lämpösuoja olisi mahdollisimman tehokas, vaatteiden tulisi pysyä kuivina ja niiden lisäksi tulisi käyttää hansikkaita, hattua jne., jotteivät eri ruumiinosat pääsisi kylmettymään. Vaatteet tulisi sulkea huolellisesti ja hihat kiinnittää tiiviisti ranteiden ympärille. Eri vaatekappaleilla on erilaiset suojausluokitukset. Ensimmäinen numero kertoo ilmanläpäisevyydestä (AP) luokituksella 1–3, jossa 3 tarkoittaa korkeinta luokkaa. Toinen numero kertoo vedenkestävyydestä luokituksella 1–2, jossa 2 tarkoittaa korkeinta luokkaa. Sertifikaatin myöntää TTL (Työterveyslaitos).

EN ISO 11611

EN ISO 11611 – suojaus hitsattaessa

Tässä standardissa asetetaan vähimmäisvaatimukset hitsauksen ja vastaavalla tavalla riskialttiiden töiden aikana käytettäville suojavaatteille. Luokituksia on kaksi, 1 ja 2, ja näistä 2 on korkeampi (eli suojaa parhaiten). Tämä korvaa aiemman standardin EN 470-1.

EN ISO 11612

EN ISO 11612 – suojaus tulelta ja kuumuudelta

Tulelta ja kuumuudelta suojaava vaatetus. Tämä standardi käsittelee joustavasta kankaasta valmistettuja päällysvaatteita, jotka on suunniteltu suojaamaan käyttäjän kehoa – käsiä lukuun ottamatta – kuumuudelta ja/tai tulelta. Standardi ei kata hattuja, säärystimiä ja muita päätä, käsiä ja jalkoja suojaavia asusteita. Tämä korvaa aiemman standardin EN 531.

EN ISO 14116

EN ISO 14116 – suojaus tulelta ja kuumuudelta

Liekinkestävät materiaalit, materiaalien yhdistelmät ja vaatteet. Tässä standardissa määritellään liekinkestäviä materiaaleja, materiaalien yhdistelmiä ja suojavaatteita koskevat suojausvaatimukset vaatteiden palamisen ja siihen liittyvien vaaratilanteiden vähentämiseksi. Tämä korvaa aiemman standardin EN 533.

EN 61482-1-2

EN 61482-1-2 – valokaarille altistuvat työntekijät

Valokaaren aiheuttamilta palovammoilta suojaava vaatetus. Osa 1-2: Testaustavat – tapa 2: Vaatteiden ja niiden valmistusmateriaalien suojaustason määrittely käyttämällä keinotekoisesti luotua ja hallittua valokaarta (laatikkotesti). Luokituksia on kaksi, 1 ja 2, ja näistä 2 on korkeampi (eli suojaa parhaiten). Tämä korvaa aiemman standardin ENV 50354.

EN 1149-3 / EN 1149-5

EN 1149-3 / EN 1149-5 – suojavaatteet, joilla on sähköstaattisia ominaisuuksia

Joillakin MASCOTin tuotteista on sähköstaattisia ominaisuuksia.

EN 1149-3:2004 – sähköpurkaus
Tämä standardi käsittelee varauksen purkautumista vaatetukseen.
EN 1149-5:2008 – materiaalien tehokkuus ja suunnittelu
Tässä standardissa käsitellään staattista sähköä vaimentavia ja sytyttävien kipinöiden välttämiseen käytettyjä suojavaatteita sekä niissä käytettyjä materiaaleja koskevia vaatimuksia.

EN 13034

EN 13034 – nestemäisiltä kemikaaleilta suojaavat vaatteet

EN 13034/EN 13034 + A1. Tässä standardissa asetetaan vaatimukset nestemäisiltä kemikaaleilta osittain suojaaville vaatteille (tyypin 6 ja tyypin PB [6] varusteet). Kemikaaleilta osittain suojaavat vaatteet on tarkoitettu käytettäviksi tilanteissa, joissa voidaan altistua pienille roiskeille ja nesteen leviämisille tai pienellä paineella suihkutetuille vähäisille nestemäärille.

EN ISO 15797

ISO EN 15797 - Vaatteet kestävät hyvin teollisuuspesua

EN ISO 15797 (EN tulee sanoista European Norm, eurooppalainen standardi) takaa, että tuote kestää teollisen pesun ja kuivauksen. Hohenstein-instituutti arvioi tuotteita ETSA:n (European Textiles Services Association, Euroopan tekstiilipalvelujärjestö) asettamien kriteerien mukaisesti. Näiden kriteerien perusteella arvioidaan, kuinka hyvin tuote kestää teollisen pesun ja kuivauksen. Testeissä selvitetään tuotteiden kutistuminen, kuluminen, värin kestävyys ja vetolujuus – jotkin näistä ennen pesua ja toiset pesun jälkeen. MASCOTin tuotteet ovat päässeet erinomaisiin tuloksiin 8B-tyypin testeissä (värilliset työvaatteet, jotka kestävät tunneliviimeistelyn).

UV Standard 801

UV-standardi 801 – ultraviolettisäteilysuoja

Työvaatteissa voi olla sertifioitu suojaus haitallista ultraviolettisäteilyä vastaan. Tästä kertoo UV-standardia 801 koskeva merkintä. Osa MASCOTin tuotteista on sertifioitu kyseisen standardin mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että vaatteet suojaavat pitempään ja paremmin kuin mikään suojaava aurinkovoide. Hohenstein-instituutti on UV-testannut MASCOTin tuotteet. Testeissä yksittäiset tuotteet testataan sekä uusina että käytettyinä (pestyinä, kosteina, venytettyinä ja pidettyinä). Sertifioidusti UV-suojatut työvaatteet ovat tärkeitä erityisesti ulkona pitkiä aikoja työskenteleville.

EN 1150 – lasten turvallisuus

Suojavaatetus – näkyvä vaatetus muuhun kuin ammattikäyttöön. Tämä koskee vain lasten MASCOT® Sparks -liikenneliiviä. Muuhun kuin ammattikäyttöön tarkoitetun näkyvän vaatetuksen tarkoituksena on varmistaa, että muut näkevät vaatteiden käyttäjän missä tahansa valaistuksessa, esimerkiksi päivänvalossa, auton etuvalojen valossa tai pimeällä käytettyjen etsintävalojen valossa sekä kaupunkialueen teillä.

 

MASCOT SAFE

Lukea:

Oeko-tex

 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Danmark · Puh. +358 753267950 · Faksi  +45 8724 4701 · SE/Y-TUNNUS 1386 3385
Mascot International A/S
Silkeborgvej 14
DK-7442 Engesvang
Danmark

Puh. +45 8724 4700
Faksi  +45 8724 4701
SE/Y-TUNNUS 1386 3385