MASCOT® WORKWEAR

Sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu

– etsimme jatkuvasti sosiaalisesti vastuullisia materiaaleja ja menetelmiä

MASCOTilla sosiaaliset, ympäristönsuojelulliset ja taloudelliset näkökannat liittyvät toisiinsa läheisesti. Niistä jokaisen tulee olla laadukkaita. Jatkuva todiste siitä, että pyrimme varmistamaan prosessiemme laadun, on MASCOTin ISO 9001 -sertifiointi. ISO 9001 on laatujohtamisjärjestelmämme sertifiointi. Se keskittyy täsmällisesti, kuten MASCOTille sopii, parantamaan yrityksen kykyä toimittaa tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden vaatimuksiin. Objektiivinen taho tekee meille jatkuvasti ISO 9001 -sertifioinnin mukaisia auditointeja.

Kunnianhimoinen tavoitteemme on pystyä tekemään enemmän kuin vain vastaamaan asiakkaittemme vaatimuksiin ja tarpeisiin. Vastuullamme on myös katsoa eteenpäin sen osalta, mitä tulee kestävään kehitykseen ja sosiaalisiin olosuhteisiin. Siksi perustimme yhtenä ensimmäisistä yrityksistä omat työvaatetehtaamme Vietnamiin ja Laosiin. Näin voimme varmistua sekä laadusta että työolosuhteista. Sosiaalinen näkökanta on ollut erittäin tärkeä oman tuotantomme kehittämisen kannalta. Noudatamme luonnollisesti muun muassa kaikkia jätteen kierrätystä ja jätevedenpuhdistusta koskevia ympäristövaatimuksia.

Me MASCOTilla toimimme kansainvälisten käytännesääntöjemme mukaisesti. Säännöt sisältävät eettisiä ja vastuullisia menettelytapoja koskevat kansainväliset periaatteemme.

Pyrimme myös varmistamaan tuotteiden laadun jatkuvilla toimilla. Työvaatetuotteilla on Oeko-Tex® Standard 100 -sertifikaatti. Oeko-Tex® on laatumerkintä, jolla kontrolloidaan materiaalien terveydelle haitallisten aineiden raja-arvoja. Valmistamme työvaatteita myös kankaasta, joka on valmistettu ISO 14001 -standardin vaatimusten mukaisesti. ISO 14001 on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, joka takaa hallitut prosessit koskien kudottujen tekstiilien esikäsittelyä, värjäystä ja jälkikäsittelyä. Käytämme osittain kierrätetyistä materiaaleista valmistettuja kankaita, joihin kuuluu esimerkiksi CLIMASCOT®. Toinen esimerkki ovat kestävien viljelmien puista saatavaa ympäristöystävällistä TENCEL®-kuitua sisältävät housumme.

Tekstiilivalmistajana olemme jatkuvassa vastuussa siitä, että työskentelemme minimoidaksemme tuotantomme ympäristökuormituksen. Valitsemme toimittajamme huolellisesti ja myös tarkastamme heitä säännöllisesti. Näin voimme valmistaa ennen kaikkea laadukkaita työvaatteita, jotka kestävät pitkään eivätkä kuluta resursseja tarpeettomasti.
 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Danmark · Puh. +358 753267950 · Faksi  +45 8724 4701 · SE/Y-TUNNUS 1386 3385
Mascot International A/S
Silkeborgvej 14
DK-7442 Engesvang
Danmark

Puh. +45 8724 4700
Faksi  +45 8724 4701
SE/Y-TUNNUS 1386 3385