MASCOT® WORKWEAR

SA8000 -sertifioitu

Koska MASCOT on yksi Euroopan suurimmista yksityisomisteisista työvaatteiden valmistajista, on tärkeää, että se ottaa sosiaalisen vastuunsa vakavasti.

Sen lisäksi, että MASCOT keskittyy sosiaaliseen vastuuseen pääkonttorissaan Silkeborgissa, huolehtii se myös eettisestä, sosiaalisesta ja ympäristöön liittyvästä vastuusta Vietnamin ja Laosin tuotantolaitoksillaan, joilla molemmilla on SA8000 -sertifiointi.

SA8000 on tunnetuin kansainvälinen sosiaalisen vastuun standardi

SA8000 on valvottava sertifiointistandardi, joka perustuu kansainvälisiin työpaikkanormeihin Kansainvälisen työjärjestö ILO:n käytänteiden mukaisesti sekä ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja YK:n sopimukseen lasten oikeuksista. Se on tunnustus yrityksille, jotka keskittyvät työntekijöidensä oikeuksiin ja hyvinvointiin. Yritys, jolle on annettu SA8000 -sertifiointi, takaa ympäröivälle maailmalle ja omille työntekijöilleen turvallisen ja varman työympäristön sekä tarjoaa hyvät, paikallisiin olosuhteisiin sopivat työehdot.

SA8000 -sertifiointi on MASCOTille tärkeä, koska sen avulla voimme todistaa muulle maailmalle, että työolosuhteet Vietnamin ja Laosin tehtaillamme ovat turvalliset ja varmat. Turvallinen työympäristö ja työntekijöiden hyvät olosuhteet osaltaan parantavat työmoraalia, luovat luotettavia yhteistyösopimuksia alihankkijoiden kanssa sekä parantavat viestintää johdon ja yksittäisten työntekijöiden välillä.

SA8000 -sertifioinnin vaatimukset täyttävät yritykset voivat todistaa ja dokumentoida, että

eivät käytä lapsityövoimaa ne eivät käytä lapsityövoimaa
eivät teetä pakkotyötä ne eivät teetä pakkotyötä
työympäristön ne tarjoavat hyvän, paikallisiin olosuhteisiin sopivan työympäristön
työntekijöillä on järjestäytymisvapaus työntekijöillä on järjestäytymisvapaus
niissä ei esiinny syrjintää niissä ei esiinny syrjintää
tarjoavat kohtuullisen työajan ja palkan ne tarjoavat kohtuullisen työajan ja palkan
muassa alihankkijoiden työolosuhteiden niiden johtamisjärjestelmä on tehokas muun muassa alihankkijoiden työolosuhteiden valvonnan osalta.

SA8000 -sertifioinnilla yritys osoittaa, että se ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä. MASCOT haluaa varmistaa kaikkien työntekijöiden kehittymisen ja auttaa heitä pitämään yllä hyvää elintasoa. MASCOTin Vietnamin ja Laosin tehtaiden SA8000 -sertifiointi kertoo yhteistyökumppaneille ja asiakkaille tehtaiden hyvistä ja turvallisista työolosuhteista.

MASCOT ottaa sosiaalisen vastuunsa vakavasti

SA8000 ei ainoastaan varmista, että yritys itse pitää kiinni vahvistetuista eettisistä ja sosiaalisista linjauksista, vaan se korostaa myös sitä, että yrityksen vastuu koskee myös tavarantoimittajia. SA8000 -sertifiointi velvoittaa yritystä valvomaan myös alihankkijoidensa toimintaa eettisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän vastuun osalta. MASCOT suorittaa jatkuvaa valvontaa ja tekee tarkastuksia oman ohjeistuksensa perusteella, ja alihankkijoita tarkastetaan voimassa olevien sääntöjen puitteissa. SA8000 -sertifioinnilla MASCOT osoittaa, että hyvällä työympäristöllä, lapsityövoiman käytön kieltämisellä, tasa-arvolla, kunnollisella palkkauksella ja hyvillä työolosuhteilla on suuri merkitys sen yritystoiminnalle.

Ulkopuolisten sertifiointielinten suorittama jatkuva valvonta

Ulkopuoliset kansainväliset sertifiointielimet valvovat jatkuvasti SA8000 -sertifioituja yrityksiä. Me MASCOTilla ajattelemme ulkoisten tarkastusten olevan tärkeitä, koska niiden avulla voimme taata asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, että sertifiointia noudattamalla MASCOT tarjoaa työntekijöilleen parhaat mahdolliset puitteet ja hyvän työympäristön.

 

SA 8000 Certificate

Vietnam


Laos

SA 8000 Laos

 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Danmark · Puh. +358 753267950 · Faksi  +45 8724 4701 · SE/Y-TUNNUS 1386 3385
Mascot International A/S
Silkeborgvej 14
DK-7442 Engesvang
Danmark

Puh. +45 8724 4700
Faksi  +45 8724 4701
SE/Y-TUNNUS 1386 3385