MASCOT® WORKWEAR

ISO 9001:2008 SERTIFIOINTI

ISO 9001 -sertifiointi on ainutlaatuinen työkalu, jonka MASCOT on ottanut käyttöön yrityksen, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tueksi. Dokumentoimme kaikki prosessit ja poikkeamat. ISO 9001 on työkalu, joka varmistaa tuotannon sujuvuuden ja yrityksessä tapahtuvien muutosten jatkuvan dokumentoinnin.

MASCOTin missio on hioa tuotteiden laatua aina vain paremmaksi. Siten voimme jatkuvasti tarjota asiakkaillemme uusia tuotteita, palveluita ja etuja. ISO 9001 auttaa antamalla yleiskatsauksen yrityksen menettelytavoista, joita on mahdollista muokata asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. ”Olemme työskennelleet MASCOTilla ISO 9001 -järjestelmän mukaisesti jo useamman vuoden ajan. Ei ole epäilystäkään siitä, että se auttaa tarkastelemaan kaikkia yrityksen laajoja prosesseja. Ne on käyty läpi ja kuvailtu perusteellisesti, ja dokumentoimme poikkeamat ja muutokset. Kaikki tämä parantaa väistämättä tuotteidemme laatua, palveluitamme sekä yhteistyötämme ulkoisten kumppanien kanssa”, kertoo toimitusjohtaja Michael Grosbøl.

ISO 9001 -sertifioidut yritykset tekevät vähemmän virheitä, niiden raportointi, viestintä, tuotteiden laatu ja palvelut ovat parempia sekä tuotanto ja toimitusvarmuus taattuja. MASCOTille ISO 9001 merkitsee sitä, että dokumentoimme ne prosessit, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä asiakkaittemme kannalta. Tietyillä markkina-alueilla ja tietyille asiakkaille ISO 9001 -sertifiointi on asia, jota tavoitellaan ja joissain tapauksissa jopa edellytetään.

Työntekijät osallistuvat laadunvarmistukseen

Kaikki työntekijät tuntevat niin MASCOTin tavoitteet kuin oman aktiivisen roolinsa laadunvarmistuksessa. Työntekijöille tarjotaan jatkuvaa koulutusta silloin, kun sitä arvioidaan tarvittavan MASCOTin laatukäytäntöihin liittyvistä tehtävistä huolehtimiseen sekä laatujärjestelmän tehokkuuden ja yrityksen menestyksen varmistamiseen.

Työntekijöillä on aktiivinen rooli yrityksen toiminnassa. Kaikkien prosessien laadunvarmistuksessa on tarkasti määritellyt vastuualueet. MASCOTilla laadunvarmistus on luonnollinen osa arkea. Se on kirjattu yrityksen arvoihin ja ”Tested to work” -työskentelystrategiaan, joita toteutetaan päivittäisessä työssä niin Tanskassa, Saksassa, Vietnamissa kuin muillakin yrityksen markkina-alueilla, joilla on omat työntekijänsä.

Jatkuva kontrolli standardinmukaisuuden säilyttämiseksi

Laatujärjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi MASCOTilla tehdään joka kolmas vuosi ulkoinen tarkastus, jossa arvioidaan, kuinka hyvin työskentely vastaa standardin yksittäisiä osa-alueita. Tämän lisäksi MASCOT tekee jatkuvia sisäisiä tarkastuksia varmistaakseen yrityksen kaikkien prosessien laadun sekä työnteon sujuvuuden.

 

sertifikaatti

ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän puitteissa MASCOT sitoutuu seuraaviin neljään yleiseen tavoitteeseen:

 

Toimitusvarmuus

 

Uusien tuotteiden esittely

 

Kasvu

 

Asiakastyytyväisyys

 

ISO 9001

 
Mascot International A/S · Julsøvej 100 · 8600 Silkeborg · Danmark · Puh. +45 8724 4700 · Faksi  +45 8724 4701 · SE/Y-TUNNUS 1386 3385
Mascot International A/S
Julsoevej 100
8600 Silkeborg
Danmark

Puh. +45 8724 4700
Faksi  +45 8724 4701
SE/Y-TUNNUS 1386 3385