Test center banner
MASCOT® WORKWEAR

Laadunvalvonta

Kankaiden valvonta
Tavarantoimittajat lähettävät ennen kankaiden toimittamista kangasnäytteen laboratoriohyväksyntää varten. Näytteen avulla testataan esimerkiksi kankaan ulkoinen olemus, väri ja paino. Kun kankaat myöhemmin toimitetaan raaka-ainevarastoon, kaikki tuotteet tarkastetaan voimakkaan valon avulla, jotta mahdolliset kudontavirheet löydettäisiin ennen tuotantovaihetta. Samalla tuotteille tehdään laboratoriossa perusteellisia ja dokumentoituja satunnaistestejä. Kankaiden on täytettävä tietyt kriteerit, jotka toimivat kaiken valvonnan perustana. Valvonnan tarkoituksena on taata, että laatu pysyy luotettavana kautta linjan.

Lopullisten tuotteiden valvonta
MASCOTin laadunvalvonta on erittäin perusteellista ja tuotteidemme laatua valvotaan tarkkaan tuotannon kaikissa vaiheissa. MASCOTin Vietnamin-tehtaalla työskentelee 70 henkilöä pelkästään tuotteiden laadunvalvonnassa. Laadunvalvontamme on 100-prosenttista. Laatua valvotaan kaikkien tuotantovaiheiden jälkeen, lopullinen tuote tarkastetaan ja tämän lisäksi tehdään vielä yksi tai useampia pistokokeita.

  
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Danmark · Puh. +358 753267950 · Faksi  +45 8724 4701 · SE/Y-TUNNUS 1386 3385
Mascot International A/S
Silkeborgvej 14
DK-7442 Engesvang
Danmark

Puh. +45 8724 4700
Faksi  +45 8724 4701
SE/Y-TUNNUS 1386 3385