EN 61482

(1–2 testitapaa, laatikkotesti)
EN 61482MASCOTin EN 61482-2 -standardin mukaan sertifioidut tuotteet suojaavat käyttäjää lyhytaikaiselta altistukselta valokaarille.

EN 61482-2 on standardi sellaiselle suojavaatetukselle, jonka käytön yhteydessä on valokaarialtistuksen vaara. EN 61482 -standardi käsittää kaksi testitapaa, ja MASCOTin tuotteet testataan tavan 2 eli laatikkotestin mukaan. Standardin EN 61482-2 mukaan sertifioitu suojavaatetus testataan siis rajoitetulla alueella ilmenevän suoran valokaaren kestävyyden osalta. Testitapa 2 ei sisällä testiä sähköiskua vastaan. Testitavan 2 mukaan testattu EN 61482-2 -sertifioitu suojavaatetus voidaan jakaa kahteen luokkaan, joista luokka 2 merkitsee parasta suojausta.

Tuotteet ()

On tärkeää painottaa, että EN 61482-2 -sertifioitu suojavaatetus on testattu vain laatikkotestin vaatimusten mukaan. Tämä tarkoittaa, että tuotteita ei ole sertifioitu sen osalta, että käyttäjä viettää paljon aikaa korkean riskin alueella. Standardin EN 61482-2 testitavassa 2 testataan laatikkotestin mukaan vain suojavaatetuksen turvallisuutta vaatteiden pinnalta rajoitetulla alueella ja lyhyen ajan.
MASCOTin tämän standardin mukaisesti sertifioidut tuotteet on testattu yksinomaan testitavan 2 mukaan. Tämä tarkoittaa, että suojavaatetus kestää vain lyhyen valokaarialtistuksen rajoitetulla alueella vaatteen pinnalla.

Tämä standardi korvaa vanhan ENC 50354 -standardin.