Käytetyistä työvaatteista uusia vaatteita

  Samarbejde mellem MASCOT og Teknologisk Institut 2022
  Wed, 17 Aug 2022

  MASCOT ja seitsemän merkittävää tanskalaisen tekstiili- ja uusiokäyttöteollisuuden toimijaa ovat yhdistäneet voimansa maan teknologisen instituutin kanssa ja asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen: tekstiilijäte pitää tulevaisuudessa käsitellä niin hyvin, että se kelpaa sellaisenaan uusien vaatteiden valmistukseen. Ympäristövirasto Miljøstyrelsen on myöntänyt hankkeelle rahoitusta.


  Parempaa laatua

  Vaatealan muutos vihreämpään suuntaan edellyttää uudenlaista lähestymistapaa vaatesuunnitteluun ja niihin menetelmiin, joilla tekstiilijätettä muokataan uusiokäyttöön kelpaaviksi kuiduiksi.


  Siksi MASCOT on ryhtynyt yhteistyöhön vaatetusteollisuuden toimijoiden sekä Den Cirkulære Tekstilindustri -projektin materiaalien ja uusiokäytön asiantuntijoiden kanssa. Rahoitusta projekti on saanut Miljøstyrelsenin kehitys- ja havainnollistamisohjelmasta (MUDP). Tavoitteena on käsitellä kierrätetyt tekstiilit niin hyvälaatuisiksi, että ne voi palauttaa jo olemassa olevaan arvoketjuun sellaisinaan. Kuluneista ja pois heitetyistä vaatteista pitää siis pystyä valmistamaan uusia.


  ”Tekstiilien ja muovin kierrätyksessä on samanlaisia haasteita. Ne molemmat on nimittäin kehitetty kestämään pesua ja kulutusta. Kierrätykseen ne kelpaavat vasta, jos materiaalit pystytään erottelemaan toisistaan sekä väri- ja kyllästysaineet poistamaan materiaalia vahingoittamatta”, kertoo projektijohtaja Julie Brender Tanskan teknologisesta instituutista.


  Yhteistyö ilahduttaa

  Yhteistyössä ovat MASCOTin lisäksi mukana vaatevalmistajat Five Units, Sustainawear, Hummel ja Knowledge Cotton Apparel. Projektin kuluessa ne muun muassa laativat designoppaita varmistamaan, että tulevaisuuden materiaalit ovat laadukkaita ja kierrätykseen kelpaavia.


  ”Olemme valmiit tuottamaan vaatteita huomattavasti entistä pienemmillä resursseilla, mutta tämä projekti osoittaa, ettemme pysty siihen yksin. Todella monet prosessit ovat riippuvaisia toisistaan. Haasteiden ratkaiseminen edellyttää, että huomioimme kaikki vaiheet suunnittelusta lopulliseen uusiokäyttöön. Kukaan tekstiiliteollisuudessa ei pysty tekemään tätä yksin. Meidän on autettava toisiamme. Osallistuminen yhteistyöhön on innostavaa ja myös välttämätöntä, sillä vain siten pystymme oikeasti muuttamaan asioita vihreämpään suuntaan”, sanoo Mascot International A/S:n CSR-johtaja Kristina Vigen.