Sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu

– etsimme jatkuvasti sosiaalisesti vastuullisia materiaaleja ja menetelmiä


MASCOTilla sosiaaliset, ympäristönsuojelulliset ja taloudelliset näkökannat liittyvät toisiinsa läheisesti. Niistä jokaisen tulee olla laadukkaita. Jatkuva todiste siitä, että pyrimme varmistamaan prosessiemme laadun, on MASCOTin ISO 9001 -sertifiointi. ISO 9001 on laatujohtamisjärjestelmämme sertifiointi. Se keskittyy täsmällisesti, kuten MASCOTille sopii, parantamaan yrityksen kykyä toimittaa tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden vaatimuksiin. Objektiivinen taho tekee meille jatkuvasti ISO 9001 -sertifioinnin mukaisia auditointeja.

ISO 9001

Kunnianhimoinen tavoitteemme on pystyä tekemään enemmän kuin vain vastaamaan asiakkaittemme vaatimuksiin ja tarpeisiin. Vastuullamme on myös katsoa eteenpäin sen osalta, mitä tulee kestävään kehitykseen ja sosiaalisiin olosuhteisiin. Siksi perustimme yhtenä ensimmäisistä yrityksistä omat työvaatetehtaamme Vietnamiin ja Laosiin. Näin voimme varmistua sekä laadusta että työolosuhteista. Sosiaalinen näkökanta on ollut erittäin tärkeä oman tuotantomme kehittämisen kannalta. Noudatamme luonnollisesti muun muassa kaikkia jätteen kierrätystä ja jätevedenpuhdistusta koskevia ympäristövaatimuksia.

Me MASCOTilla toimimme kansainvälisten käytännesääntöjemme mukaisesti. Säännöt sisältävät eettisiä ja vastuullisia menettelytapoja koskevat kansainväliset periaatteemme.

Oeko-Tex® Standard 100

Tekstiilivalmistajana olemme jatkuvassa vastuussa siitä, että työskentelemme minimoidaksemme tuotantomme ympäristökuormituksen. Valitsemme toimittajamme huolellisesti ja myös tarkastamme heitä säännöllisesti. Näin voimme valmistaa ennen kaikkea laadukkaita työvaatteita, jotka kestävät pitkään eivätkä kuluta resursseja tarpeettomasti.