Tavarantoimittajat - Käytännesäännöt

  SA 8000:n ehdot koskevat kaikkia MASCOT Vietnam ja MASCOT Laosin in alihankkijoita. Tämä tarkoittaa sitä, että alihankkijoiden on voitava näyttää toteen, että ne eivät käytä lapsityövoimaa tai pakkotyötä, että niissä vallitsee hyvä, paikallisiin olosuhteisiin mukautettu työympäristö ja järjestäytymisvapaus, ja että niissä ei syrjitä ketään, työajat ovat kohtuullisia ja johtamisjärjestelmä tehokas.

  Ompelimot ja tuotanto

  Lähes kaikki MASCOTin tuotteet valmistetaan yrityksemme omissa ompelimoissa. Omien ompelimojensa lisäksi MASCOT käyttää ulkopuolisten ompelimojen ja kenkätehtaiden palveluita eri puolilla maailmaa. MASCOTilla on yksinoikeussopimuksia suurimpien, nykyaikaista koneellista tuotantoa ja tuotantotapoja käyttävien ompelimojen kanssa. MASCOTin palveluksessa toimii kokeneita hallinnoijia, jotka vastaavat päivittäisestä yhteydenpidosta MASCOTin Tanskan-yksikön ja eri ompelimojen välillä.

  Värit - Materiaali

  Värjäämöt

  MASCOT tekee yhteistyötä ulkomaisten värjäämöjen kanssa, ja olemme tutkineet niiden toiminnan tarkkaan ennen sopimusten solmimista. MASCOTin edustajat vierailevat värjäämöissä säännöllisesti. Värjäämöt ovat suuria, nykyaikaisia tehtaita, joissa noudatetaan ammattieettisiä periaatteita. Kaikki värjäämöt värjäävät vuosittain miljoonia metrejä kangasta MASCOTille, ja niiden on käytettävä moderneja teknisiä värjäyslaitteita, jotta ne voisivat täyttää MASCOTin tiukat ja pikkutarkat väri- ja sävyvaatimukset. Värjäämöjen eettiset, turvallisuutta ja kemiallisten aineiden kanssa työskentelyä koskevat standardit ovat korkeat.

  Tavarantoimittajat

  Suurin osa MASCOTin nappien, vetoketjujen, langan, heijastavan nauhan ja kankaiden toimittajista toimii Kaukoidässä. Paitsi että tavarantoimittajamme valitaan tarkoin ja yritysten työskentelyolosuhteet arvioidaan, toimittajien täytyy myös noudattaa tiukkoja laatuvaatimuksia. Kun solmimme sopimuksen esimerkiksi jonkin kankaiden toimittajan kanssa, toimitamme yritykselle myös luettelon vaatimuksista, jotka sen on täytettävä. Luettelossa on kuvattu yksityiskohtaisesti MASCOTin kankaiden laatua – esimerkiksi vetolujuutta, väriä ja kestävyyttä – koskevat vaatimukset. Kankaiden toimittajat arvioidaan myös heidän tuotantolaitteidensa, varastotilojensa ja viestintäjärjestelmiensä perusteella.