Ympäristöpolitiikka MASCOTin omilla tehtailla

  Noin 75 % kaikista asiakkaillemme päätyvistä työvaatteista tuotetaan omissa tehtaissamme Vietnamissa ja Laosissa. Tehtailla noudatetaan paikallisviranomaisten laatimaa ympäristöpolitiikkaa, teollisuusalueen käytäntöjä ja SA8000-järjestelmän ympäristönäkökohtia.

  Tuotteet saavat muotonsa-seamstress-Laos

  Ympäristöpolitiikan lähtökohtina ovat myös työturvallisuutta, ympäristölakeja ja ympäristövaikutusten arviointia koskevat asiakirjat sekä Social Accountability SA8000: 2014 -järjestelmän SA8000-käsikirja. Ne tarjoavat menetelmiä erityisesti tavallisen ja vaarallisen jätteen valvontaan ja käsittelyyn.

  Tehtaat on sertifioitu Social Accountability Internationalin (SAI, www.sa-intl.org) SA8000-järjestelmän mukaisesti.

  Lue lisää

  Viranomaispäätökset

  Ympäristöministeriö sääntelee tarkasti kaikkea ympäristöön liittyvää: vaarallisen ja tavallisen jätteen käsittelyä, säännöllistä ympäristövalvontaa, raportointia, ympäristövaikutusten arviointia ja niin edelleen.

  Teollisuusalueen käytännöt

  MASCOTin kaikki tehdasta sijaitsevat virallisilla, Vietnamin ja Laosin hallitusten hyväksymillä teollisuusalueilla. Niillä kaikilla on omat jätteenkäsittelykäytäntönsä ja kontrollinsa. Jätevesien puhdistuksesta huolehtivat teollisuusalueet, ja toteutusta valvovat ympäristövirastot. MASCOT pitää kirjaa vedenkulutuksesta sekä jätevesistä (laboratoriotesteihin lähetetään erikseen kotitalousjäte ja teollinen jätevesi).

  Tavallinen jäte - Vaarallinen jäte - Truck

  MASCOTin jätteidenkäsittely

  Tavallinen jäte

  Kaikki tavallinen jäte luokitellaan ja lajitellaan erillisiin astioihin: kangas, paperi, lanka, rikkoutuneet kuormalavat, hajonneet pahvilaatikot (vain jos ne ovat niin pahasti rikki, ettei niitä voi käyttää uudelleen) ja sellaisten hajonneiden laitteiden osat, joissa ei ole vaarallisia komponentteja. Sertifioidut jätehuoltoyritykset noutavat jätteet sovittujen käytäntöjen mukaisesti 2–3 kertaa viikossa. Myös biojäte ja kaikki muu tavallinen jäte käsitellään sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Jätteenkäsittelyä valvotaan, ja jos jotain epätavallista ilmenee, siitä raportoidaan yrityksemme johdolle. Kaiken kierrätyskelpoisen jätteen noutavat ja kierrättävät yritykset, joiden kanssa meillä on asiasta sopimus. Esimerkiksi tuotannossa syntyvä leikkuujäte noudetaan uusiokäyttöä varten. Kaikista kierrätysjätteistä – puuvillasta, nailonista, räteistä, paperista, komposiitista ja puusta – raportoidaan erikseen.

  Vaarallinen jäte

  MASCOTin omissa tehtaissa syntyvän vaarallisen jätteen määrä on rajallinen, koska tuotanto keskittyy lähinnä ompeluun. Kaikki vaarallinen jäte luokitellaan ja lajitellaan erillisiin astioihin. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi käytöstä poistettu öljy, vaarallisia aineita imeneet rätit tai muut materiaalit, metallisäiliöt, maalijäännöksiä sisältävät astiat, muste, lääketieteellinen jäte (mukaan lukien terävät esineet), käytöstä poistetut paristot sekä elektroniikkalaitteiden osat ja elektroniikka.

  Vaarallista jätettä sisältävien astioiden sisältö merkitään selkeästi sekä englanniksi että vietnamiksi/laoksi. Vain vaarallisten jätteiden käsittelyä ja keräystä koskevan koulutuksen saaneilla henkilöillä on lupa käsitellä ja kerätä vaarallisia jätteitä ja siirtää ne jätesäiliöihin. Jätesäiliöiden ja niiden täyttöasteen valvonnasta sekä vaarallisten jätteiden luovuttamisesta valtuutetulle jätteenkerääjälle vastaavat koulutetut turvallisuuspäälliköt.

  Työympäristö

  MASCOT käyttää kuituja ja pölyä vähentäviä järjestelmiä. Työtilat ovat siistejä ja puhtaita, ja niitä siivotaan jatkuvasti päivän aikana. Lämpötilaa säädellään ilmastoinnin avulla, ja tiloja tuuletetaan. Lämpötila on korkeintaan 27 ºC ja ilmankosteus 65 %. Melutasoa mitataan, ja se pidetään hyväksyttävissä rajoissa. MASCOT opettaa kaikki työntekijänsä säästämään vettä, energiaa ja paperia sekä pitämään työpaikan turvallisena ja hyvässä järjestyksessä.