Tuotantolaitosten hyvät ja turvalliset työolosuhteet

MASCOT-vaatteet on ommeltu omissa tehtaissamme Vietnamissa ja Laosissa. 2 400 työntekijää valmistaa niissä työ- ja talvivaatteita turvallisissa puitteissa ja eurooppalaisessa työkulttuurissa.

MASCOT® Vietnam

Vietnam A0D6639B-D31F-4CE0-907E-2E285A86F634

MASCOT® Laos

Laos A0D6639B-D31F-4CE0-907E-2E285A86F634

MASCOTin ensimmäinen Aasian-tehdas vihittiin käyttöön maaliskuussa 2008. Tällä hetkellä työ- ja talvivaatteitamme valmistaa Vietnamissa ja Laosissa 2 400 työntekijää, ja Laosin tehdasta laajennetaan parhaillaan.

Palkkaamme ”mascotilaisia”

Kaikki mallistomme talvi- ja työvaatteet eli suurin osa kaikista MASCOT-tuotteista valmistetaan omissa tehtaissamme. Vuoden aikana tämä tarkoittaa miljoonia laatutuotteita. Moiset määrät edellyttävät tehokasta tuotantoketjua sekä taitavia ja työlleen omistautuneita työntekijöitä. Siksi meillä on sekä Vietnamissa että Laosissa oma, kokenut henkilöstöosasto. Rekrytoijat arvioivat uusia työntekijöitä palkatessaan sekä hakijoiden osaamista että ajattelutapaa – samaan tapaan kuin MASCOTin eurooppalaisissa yrityksissä. Koska palkkaamme kaikki uudet työntekijät itse, voimme taata, että kokopäivätyön vähimmäisikärajoista pidetään aina kiinni eikä tehtaissamme käytetä lapsityövoimaa. Työehdot ovat hyvät. Palkka on kunnollinen, ja bonusmahdollisuuksista kerrotaan avoimesti. Mahdollisesta ylityöstä varoitetaan etukäteen, ja siitä maksetaan ylityökorvaus. Työntekijöillä on luonnollisesti järjestäytymisvapaus ja oikeus kollektiivisiin neuvotteluihin. MASCOTin henkilöstöosasto käy jatkuvaa vuoropuhelua erilaisten järjestöjen sekä työministeriön ja muiden viranomaisten kanssa varmistaakseen, että työolot ovat mahdollisimman hyvät. Olemme saaneet useita palkintoja hyvän työympäristömme sekä hyvien ja turvallisten toimitilojen ansiosta.

MASCOT® Vietnam - Ney Year - Dancing

Aasiassa uudenvuoden juhlat ovat mascotilaisille erittäin tärkeä tapahtuma. Mukana on sekä virallisia että epävirallisia osuuksia, esimerkiksi tanssi-, laulu- ja teatterikilpailuja. Osallistujat harjoittelevat vapaa-ajallaan viikkokausia ja tavoittelevat voittoa tosissaan.

Turvallisuus etusijalla

Turvallisuus on ollut meille tärkeä asia toimintamme alusta alkaen. Tehtaidemme rakennustyön aikana ei sattunut yhtään työtapaturmaa – ja se on Vietnamissa ja Laosissa harvinaista. Tapaturmattomuudesta voi kiittää kaikkien rakennustyöläisten asennoitumista ja perusteellista turvallisuuskoulutusta, kypäriä ja muita turvallisuuskäytäntöjä koskevia tiukkoja sääntöjä sekä rakennustyömaan päivittäistä valvontaa. Valvonnalla tahdoimme varmistaa, että kaikkia sääntöjä noudatettiin ja että rakennustyömaalle pääsivät vain hyväksytyt koneet.

Turvallisuuskoulutus on tehtailla osa arkea. Kaikki työntekijät osallistuvat turvallisuuskoulutukseen ensimmäisestä työpäivästä lähtien ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin. Koulutuksen ansiosta kaikki tietävät esimerkiksi, kuinka koneita käytetään. Kaikilla osastoilla on turvallisuusvastaavat, ja turvallisuustarkastuksia tehdään päivittäin. Kaikki poikkeamat turvallisuudesta rekisteröidään ja toimitetaan arvioitaviksi terveys- ja turvallisuusvaliokunnalle. Päivittäiseen työhön liittyvän koulutuksen lisäksi MASCOT järjestää säännöllisin väliajoin sammutus- ja evakuointiharjoituksia sekä ensiapuopetusta ja liikenneturvallisuutta koskevaa koulutusta.

Vietnam - Fire drill - people

Terveet työntekijät

Kun yritys päättää valmistaa tuotteitaan yhdessä tai useammassa kehitysmaassa, sen on samalla sitouduttava huolehtimaan työntekijöistä ja tuotantoalueen ympäristöstä. Hyvän ja turvallisen työympäristön luomiseen sekä työntekijöiden terveyden varmistamiseen tarvitaan monenlaisia toimia. MASCOTin tehtailla on tästä syystä omat terveysasemat. Ilmaiset, osaavien lääkärien ja sairaanhoitajien tarjoamat palvelut on kirjattu kaikkien työntekijöiden työsopimuksiin. Terveysasemat ovat virallisesti rekisteröityjä ja valtion sertifioimia. Terveysasemien työntekijät panostavat myös ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja tiedotuskampanjoihin. Kampanjoiden avulla MASCOT tahtoo kertoa työntekijöille, kuinka he voivat pitää huolta terveydestään esimerkiksi syömällä oikein ja huolehtimalla henkilökohtaisesta hygieniasta. Myös (tarttuvista) sairauksista ja epidemioista laaditaan tiedotuskampanjoita.

Ruokalassa tarjotaan joka päivä herkullinen ja ravitseva ateria ilmaiseksi kaikille työntekijöille. Ateriat koostetaan huolella ja valmistetaan tuoreista raaka-aineista. Niiden ravitsemuksellinen koostumus on oikeaoppinen, ne maistuvat hyvältä ja niistä tulee kylläiseksi. MASCOTin lääkärit ja sairaanhoitajat tekevät päivittäin tarkastuskäynnin ruokaloihin. Ruoasta otetaan näytteitä korkean laadun takaamiseksi ja ruokamyrkytysten välttämiseksi.

Vietnam - Terveet työntekijät - people eating lunch

Kaikilla MASCOTin omilla tuotantolaitoksilla on yritysvastuualan tiukin sertifiointi, SA8000. Ulkopuolisen tahon puolivuosittain suorittamissa auditoinneissa keskitytään erityisesti työolosuhteisiin sekä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Lue lisää SA8000-standardista täältä.

SA8000

Omaa tuotantoa ja valmiita kauppatavaroita 


79% 21%

MASCOTin tuotteista valmistetaan omissa tuotantotiloissa Vietnamissa ja Laosissa

MASCOTin työvaatteista on jälleenmyyntituotteita


Lähes 80 % kaikista asiakkaillemme päätyvistä työvaatteista tuotetaan omissa tehtaissamme Vietnamissa ja Laosissa. Lopuissa eli noin 20 prosentissa tarvitaan erityisiä valmistusmenetelmiä, ja ne valmistetaan siksi kyseisiin menetelmiin erikoistuneissa yrityksissä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi turvajalkineet, sukat ja polvipehmusteet. Sen lisäksi, että MASCOTin omat edustajat vierailevat alihankkijoiden tehtaissa, niissä käy vuosittain myös arvostettujen ulkopuolisten sertifiointilaitosten tarkastajia, jotka varmistavat, että tehtaissa pidetään huolta sekä ihmisten että ympäristön turvallisuudesta.