ISO 9001:2015

  ISO 9001 -sertifiointi on ainutlaatuinen työkalu, jonka MASCOT on ottanut käyttöön yrityksen, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tueksi. Dokumentoimme kaikki prosessit ja poikkeamat. ISO 9001 on työkalu, joka varmistaa tuotannon sujuvuuden ja yrityksessä tapahtuvien muutosten jatkuvan dokumentoinnin.

  Oma tehdas Vietnamissa: - Vaatteet - ISO 9001

  MASCOTin missio on hioa tuotteiden laatua aina vain paremmaksi. Siten voimme jatkuvasti tarjota asiakkaillemme uusia tuotteita, palveluita ja etuja. ISO 9001 auttaa antamalla yleiskatsauksen yrityksen menettelytavoista, joita on mahdollista muokata asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. ”Olemme työskennelleet MASCOTilla ISO 9001 -järjestelmän mukaisesti jo useamman vuoden ajan. Ei ole epäilystäkään siitä, että se auttaa tarkastelemaan kaikkia yrityksen laajoja prosesseja. Ne on käyty läpi ja kuvailtu perusteellisesti, ja dokumentoimme poikkeamat ja muutokset. Kaikki tämä parantaa väistämättä tuotteidemme laatua, palveluitamme sekä yhteistyötämme ulkoisten kumppanien kanssa”, kertoo toimitusjohtaja Michael Grosbøl.

  ISO 9001 -sertifioidut yritykset tekevät vähemmän virheitä, niiden raportointi, viestintä, tuotteiden laatu ja palvelut ovat parempia sekä tuotanto ja toimitusvarmuus taattuja. MASCOTille ISO 9001 merkitsee sitä, että dokumentoimme ne prosessit, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä asiakkaittemme kannalta. Tietyillä markkina-alueilla ja tietyille asiakkaille ISO 9001 -sertifiointi on asia, jota tavoitellaan ja joissain tapauksissa jopa edellytetään.

  DS/EN ISO 9001:2015 - PDF

  Sertifikaatti

  MASCOT on ollut ISO 9001 sertifioitu vuodesta 2006 lähtien. ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän puitteissa MASCOT sitoutuu seuraaviin neljään yleiseen tavoitteeseen:

  • Toimitusvarmuus
  • Uusien tuotteiden esittely
  • Kasvu
  • Asiakastyytyväisyys

  ISO 9001

  Työntekijät osallistuvat laadunvarmistukseen

  Kaikki työntekijät tuntevat niin MASCOTin tavoitteet kuin oman aktiivisen roolinsa laadunvarmistuksessa. Työntekijöille tarjotaan jatkuvaa koulutusta silloin, kun sitä arvioidaan tarvittavan MASCOTin laatukäytäntöihin liittyvistä tehtävistä huolehtimiseen sekä laatujärjestelmän tehokkuuden ja yrityksen menestyksen varmistamiseen.

  Työntekijöillä on aktiivinen rooli yrityksen toiminnassa. Kaikkien prosessien laadunvarmistuksessa on tarkasti määritellyt vastuualueet. MASCOTilla laadunvarmistus on luonnollinen osa arkea. Se on kirjattu yrityksen arvoihin ja ”Tested to work” -työskentelystrategiaan, joita toteutetaan päivittäisessä työssä niin Tanskassa, Saksassa, Vietnamissa kuin muillakin yrityksen markkina-alueilla, joilla on omat työntekijänsä.

  Jatkuva kontrolli standardinmukaisuuden säilyttämiseksi

  Laatujärjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi MASCOTilla tehdään joka kolmas vuosi ulkoinen tarkastus, jossa arvioidaan, kuinka hyvin työskentely vastaa standardin yksittäisiä osa-alueita. Tämän lisäksi MASCOT tekee jatkuvia sisäisiä tarkastuksia varmistaakseen yrityksen kaikkien prosessien laadun sekä työnteon sujuvuuden.