SA8000

  Koska MASCOT on yksi Euroopan suurimmista yksityisomisteisista työvaatteiden valmistajista, on tärkeää, että se ottaa sosiaalisen vastuunsa vakavasti.

  Vietnam - Terveet työntekijät - people eating lunch

  Sen lisäksi, että MASCOT keskittyy sosiaaliseen vastuuseen pääkonttorissaan Silkeborgissa länteen, Tanskassa, huolehtii se myös eettisestä, sosiaalisesta ja ympäristöön liittyvästä vastuusta Vietnamin ja Laosin tuotantolaitoksillaan, joilla molemmilla on SA8000 -sertifiointi.

  SA8000 on tunnetuin kansainvälinen sosiaalisen vastuun standardi

  SA8000 on valvottava sertifiointistandardi, joka perustuu kansainvälisiin työpaikkanormeihin Kansainvälisen työjärjestö ILO:n käytänteiden mukaisesti sekä ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja YK:n sopimukseen lasten oikeuksista. Se on tunnustus yrityksille, jotka keskittyvät työntekijöidensä oikeuksiin ja hyvinvointiin. Yritys, jolle on annettu SA8000 -sertifiointi, takaa ympäröivälle maailmalle ja omille työntekijöilleen turvallisen ja varman työympäristön sekä tarjoaa hyvät, paikallisiin olosuhteisiin sopivat työehdot.

  Vietnam - SA8000 PDF Laos - SA8000 PDF

  SA8000 -sertifiointi on MASCOTille tärkeä, koska sen avulla voimme todistaa muulle maailmalle, että työolosuhteet Vietnamin ja Laosin tehtaillamme ovat turvalliset ja varmat. Turvallinen työympäristö ja työntekijöiden hyvät olosuhteet osaltaan parantavat työmoraalia, luovat luotettavia yhteistyösopimuksia alihankkijoiden kanssa sekä parantavat viestintää johdon ja yksittäisten työntekijöiden välillä.

  SA8000 -sertifioinnin vaatimukset täyttävät yritykset voivat todistaa ja dokumentoida, että

  ne eivät käytä lapsityövoimaa

  ne eivät käytä lapsityövoimaa

  ne eivät teetä pakkotyötä

  ne eivät teetä pakkotyötä

  ne tarjoavat hyvän, paikallisiin olosuhteisiin sopivan työympäristön

  ne tarjoavat hyvän, paikallisiin olosuhteisiin sopivan työympäristön

  työntekijöillä on järjestäytymisvapaus

  työntekijöillä on järjestäytymisvapaus

  niissä ei esiinny syrjintää

  niissä ei esiinny syrjintää

  ne eivät teetä pakkotyötä

  ne tarjoavat kohtuullisen työajan ja palkan

  Terveys ja turvallisuus

  Terveys ja turvallisuus

  niiden johtamisjärjestelmä on tehokas muun muassa alihankkijoiden työolosuhteiden valvonnan osalta.

  niiden johtamisjärjestelmä on tehokas muun muassa alihankkijoiden työolosuhteiden valvonnan osalta.

  SA8000 -sertifioinnilla yritys osoittaa, että se ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä. MASCOT haluaa varmistaa kaikkien työntekijöiden kehittymisen ja auttaa heitä pitämään yllä hyvää elintasoa. MASCOTin Vietnamin ja Laosin tehtaiden SA8000 -sertifiointi kertoo yhteistyökumppaneille ja asiakkaille tehtaiden hyvistä ja turvallisista työolosuhteista.

  Neljä SA8000-auditointia vuodessa

  Ulkopuoliset tahot auditoivat MASCOTin tuotantolaitokset Laosissa ja Vietnamissa kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen käynti sovitaan etukäteen, mutta toiselle tarkastukselle auditointitiimi saapuu ilman ennakkovaroitusta. Auditoinnit ovat hyvin perusteellisia ja kestävät yleensä 2–3 päivää kerrallaan. Auditointeihin kuuluu erilaisten asiakirjojen ja sopimusten läpikäyntiä, tilojen huolellista tarkastamista, työntekijöiden haastatteluja sekä yhteydenottoja ammattiliittoon ja paikallisviranomaisiin. MASCOTin oma Social Performance Team tekee vuosittain kaksi yrityksen sisäistä auditointia tarkistus- ja koulutusmielessä sekä ulkopuolisten tekemiin auditointeihin valmistautumiseksi. SA8000-sertifikaatti uusitaan kolmen vuoden välein.

  MASCOT ottaa sosiaalisen vastuunsa vakavasti

  SA8000 ei ainoastaan varmista, että yritys itse pitää kiinni vahvistetuista eettisistä ja sosiaalisista linjauksista, vaan se korostaa myös sitä, että yrityksen vastuu koskee myös tavarantoimittajia. SA8000 -sertifiointi velvoittaa yritystä valvomaan myös alihankkijoidensa toimintaa eettisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän vastuun osalta. MASCOT suorittaa jatkuvaa valvontaa ja tekee tarkastuksia oman ohjeistuksensa perusteella, ja alihankkijoita tarkastetaan voimassa olevien sääntöjen puitteissa. SA8000 -sertifioinnilla MASCOT osoittaa, että hyvällä työympäristöllä, lapsityövoiman käytön kieltämisellä, tasa-arvolla, kunnollisella palkkauksella ja hyvillä työolosuhteilla on suuri merkitys sen yritystoiminnalle.

  Lue MASCOTin raportti tuotannon sosiaalisesta vastuullisuudesta

  Ulkopuolisten sertifiointielinten suorittama jatkuva valvonta

  Ulkopuoliset kansainväliset sertifiointielimet valvovat jatkuvasti SA8000 -sertifioituja yrityksiä. Me MASCOTilla ajattelemme ulkoisten tarkastusten olevan tärkeitä, koska niiden avulla voimme taata asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, että sertifiointia noudattamalla MASCOT tarjoaa työntekijöilleen parhaat mahdolliset puitteet ja hyvän työympäristön.