MASCOT ja kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet

Suurin osa MASCOT-vaatteista valmistetaan yrityksemme omissa tehtaissa, joissa tuotanto on tehokasta ja tapahtuu ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen.

17 kestävän kehityksen tavoitetta

YK on laatinut 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka kaikkien maiden, yritysten ja organisaatioiden odotetaan saavuttavan ennen vuotta 2030. Tavoitteet tarjoavat yhteiset suuntaviivat, joiden avulla kaikenlaiset toimijat voivat huomioida globaalit tarpeet, kääntää ne liiketoimintaratkaisujen kielelle ja turvata siten kestävän tulevaisuuden seuraaville sukupolville.

MASCOT työstää tavalla tai toisella kaikkia 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta. Kohti vuotta 2030 siirryttäessä panostuksia on tarkoitus laajentaa ja tehostaa entisestään. Tahdomme muun muassa osallistua köyhyyden ja nälän poistamiseen, varmistaa kaikkien terveyden ja koulutuksen sekä tarjota ihmisarvoisia työpaikkoja työvaatteiden valmistuksen kautta. Seuraavilla sivuilla kerromme aiheesta tarkemmin.

Ei köyhyyttä
Lue lisää
Ei nälkää
Lue lisää
Terveyttä ja hyvinvointia
Lue lisää
Hyvä koulutus Sukupuolten tasa-arvo
Lue lisää
Puhdas vesi ja sanitaatio
Edullista ja puhdasta energiaa Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
Lue lisää
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
Eriarvoisuuden vähentäminen Kestävät kaupungit ja yhteisöt Vastuullista kuluttamista
Lue lisää
Ilmastotekoja Vedenalainen elämä Maanpäällinen elämä
Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto Yhteistyö ja kumppanuus
Lue lisää

17 kestävän kehityksen tavoitteen listalle on koottu globaaleja haasteita, jotka velvoittavat YK:n jäsenvaltioita pyrkimään tavoitteita kohti. Tavoitteet ovat sidoksissa toisiinsa, ja niissä yhdistyvät kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöelementti.

Tuotantolaitosten hyvät ja turvalliset työolosuhteet-MASCOT ACCELERATE

MASCOT kantaa vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä

MASCOT pyrkii kestäviin ratkaisuihin tuotannon alusta loppuun saakka. Kansainvälisenä vaatevalmistajana meillä on vastuu ihmisistä ja ympäristöstä sekä tuotantopaikoissamme että muissa jakeluketjun osissa. Tämä on vastuu, josta huolehtiminen on meille itsestäänselvä asia.