MASCOT ja kestävän kehityksen tavoitteet

  Suurin osa MASCOT-vaatteista valmistetaan yrityksemme omissa tehtaissa, joissa tuotanto on tehokasta ja tapahtuu ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen.

  17 kestävän kehityksen tavoitetta - logo

  17 kestävän kehityksen tavoitetta

  YK on laatinut 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka kaikkien maiden, yritysten ja organisaatioiden odotetaan saavuttavan ennen vuotta 2030. Tavoitteet tarjoavat yhteiset suuntaviivat, joiden avulla kaikenlaiset toimijat voivat huomioida globaalit tarpeet, kääntää ne liiketoimintaratkaisujen kielelle ja turvata siten kestävän tulevaisuuden seuraaville sukupolville.

  MASCOT työstää tavalla tai toisella kaikkia 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta. Kohti vuotta 2030 siirryttäessä panostuksia on tarkoitus laajentaa ja tehostaa entisestään. Tahdomme muun muassa osallistua köyhyyden ja nälän poistamiseen, varmistaa kaikkien terveyden ja koulutuksen sekä tarjota ihmisarvoisia työpaikkoja työvaatteiden valmistuksen kautta.

  MASCOT kantaa vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä

  MASCOT pyrkii kestäviin ratkaisuihin tuotannon alusta loppuun saakka. Kansainvälisenä vaatevalmistajana meillä on vastuu ihmisistä ja ympäristöstä sekä tuotantopaikoissamme että muissa jakeluketjun osissa. Tämä on vastuu, josta huolehtiminen on meille itsestäänselvä asia.

  17 kestävän kehityksen tavoitteen listalle on koottu globaaleja haasteita, jotka velvoittavat YK:n jäsenvaltioita pyrkimään tavoitteita kohti. Tavoitteet ovat sidoksissa toisiinsa, ja niissä yhdistyvät kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöelementti.