Ihmisarvoiset työpaikat nostavat pois köyhyydestä

Woman - Kukin ompelijamme erikoistuu tiettyyn ompelun alueeseen ja hallitsee sen täydellisesti. Näin takaamme tehokkuuden ja minimoimme virheet.
Ei köyhyyttä

Ei nälkää

MASCOT valmistaa tuotteita maissa, joissa köyhyys on todellinen ongelma. Tarjoamalla hyviä, ihmisarvoisia ja asianmukaisesti palkattuja työpaikkoja parannamme omalta osaltamme elintasoa näissä maissa. Laosissa 22,7 % kansasta elää äärimmäisessä köyhyydessä. Vietnamissa vastaava luku on 2,6 %. MASCOT laajentaa jatkuvasti tuotantoa Laosissa. Tavoitteenamme on palkata lisää työntekijöitä ja vähentää siten äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrää. Työntekijät rekrytoidaan tyypillisesti tehtaita ympäröivistä maaseutukylistä, joissa köyhyys on kouriintuntuvaa. Työntekijöille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi ja heidän turvallisuutensa parantamiseksi MASCOT tarjoaa kuljetukset kylistä tehtaalle ja takaisin.

Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvo

Viides kestävän kehityksen tavoite keskittyy sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistamiseen koko maailmassa.

Yli 2 400 MASCOTin työntekijää työskentelee Euroopan ulkopuolella, jossa sukupuolten välinen epätasa-arvo yleensä on silmiinpistävintä. Epäsuhta näkyy esimerkiksi terveydessä sekä päätöksentekoon ja palkkatyöhön osallistumisessa.

MASCOTin tehtailla naispuolisten työntekijöiden osuus on Vietnamissa 86 % ja Laosissa 81 %. Tarjoamme luonnollisesti kaikille työntekijöille samat mahdollisuudet ja palkkaamme tehtäviin aina pätevimmät hakijat sukupuolesta riippumatta. Palkkaamalla runsaasti naispuolisia työntekijöitä päästämme heidät työmarkkinoille ja vahvistamme siten sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Lisäksi ilmainen työterveyshoito parantaa naisten terveystilannetta.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

MASCOT investoi vahvasti innovaatioihin ja markkinoiden kehittämiseen. Ne johtavat molemmat kasvuun ja sitä myötä työllisyyden lisääntymiseen. MASCOT investoi sekä teknologiaan että johtamisjärjestelmiin varsinkin Vietnamin ja Laosin tuotantolaitoksilla.

Nostamme työntekijöiden palkkoja vuosittain prosentuaalisesti paljon enemmän kuin Euroopassa on tapana. Se vähentää eriarvoisuutta globaalissa mittakaavassa ja nostaa yleistä palkkatasoa alueilla, joilla meillä on tehtaita. Samaan tapaan tehtaidemme hyvä työskentely-ympäristö vaikuttaa alueen muihin yrityksiin ja houkuttelee niitä tiukentamaan omia standardejaan. Jos ne eivät tekisi näin, ne menettäisivät työvoimaa. Voi siis sanoa, että MASCOT luo ihmisarvoisia työpaikkoja ja kannustaa alueen muitakin toimijoita tekemään samoin.

Palkkaamme ”mascotilaisia”

Tuotanto

Yhteiskuntavastuu