Ihmisarvoiset työpaikat nostavat pois köyhyydestä

  Woman - Kukin ompelijamme erikoistuu tiettyyn ompelun alueeseen ja hallitsee sen täydellisesti. Näin takaamme tehokkuuden ja minimoimme virheet.
  Ei köyhyyttä

  Ei nälkää

  MASCOT valmistaa tuotteita maissa, joissa köyhyys on paikka paikoin ongelma. Tarjoamalla hyviä ja ihmisarvoisia työpaikkoja ja työtä vastaavaa palkkaa parannamme omalta osaltamme elintasoa näillä alueilla. Se on huomattava sosioekonominen panostus työntekijöidemme köyhien kotiseutujen kehittämiseen. MASCOT laajentaa jatkuvasti tuotantoaan Laosissa. Tarkoituksena on palkata entistä useampia ja jatkaa siten maan sosioekonomisen kehityksen tukemista. Työntekijät rekrytoidaan yleensä tehtaita ympäröivistä köyhistä maaseutukylistä. Koska MASCOT haluaa pitää työntekijöille aiheutuvat kulut minimissä ja parantaa heidän turvallisuuttaan, se tarjoaa päivittäin ilmaiset kuljetukset tehtaan ja kotikylän välillä.

  Sukupuolten tasa-arvo

  Sukupuolten tasa-arvo

  Viides kestävän kehityksen tavoite keskittyy sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistamiseen koko maailmassa.

  Yli 2 400 MASCOTin työntekijää työskentelee Euroopan ulkopuolella, jossa sukupuolten välinen epätasa-arvo yleensä on silmiinpistävintä. Epäsuhta näkyy esimerkiksi terveydessä sekä päätöksentekoon ja palkkatyöhön osallistumisessa.

  MASCOTin tehtailla naispuolisten työntekijöiden osuus on Vietnamissa 86 % ja Laosissa 81 %. Tarjoamme luonnollisesti kaikille työntekijöille samat mahdollisuudet ja palkkaamme tehtäviin aina pätevimmät hakijat sukupuolesta riippumatta. Palkkaamalla runsaasti naispuolisia työntekijöitä päästämme heidät työmarkkinoille ja vahvistamme siten sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Lisäksi ilmainen työterveyshoito parantaa naisten terveystilannetta.

  Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  MASCOT investoi vahvasti innovaatioihin ja markkinoiden kehittämiseen. Ne johtavat molemmat kasvuun ja sitä myötä työllisyyden lisääntymiseen. MASCOT investoi sekä teknologiaan että johtamisjärjestelmiin varsinkin Vietnamin ja Laosin tuotantolaitoksilla.

  Nostamme työntekijöiden palkkoja vuosittain prosentuaalisesti paljon enemmän kuin Euroopassa on tapana. Se vähentää eriarvoisuutta globaalissa mittakaavassa ja nostaa yleistä palkkatasoa alueilla, joilla meillä on tehtaita. Samaan tapaan tehtaidemme hyvä työskentely-ympäristö vaikuttaa alueen muihin yrityksiin ja houkuttelee niitä tiukentamaan omia standardejaan. Jos ne eivät tekisi näin, ne menettäisivät työvoimaa. Voi siis sanoa, että MASCOT luo ihmisarvoisia työpaikkoja ja kannustaa alueen muitakin toimijoita tekemään samoin.

  Palkkaamme ”mascotilaisia”

  Tuotanto

  Yhteiskuntavastuu