MASCOT Laos täyttää korkeimmat

sosiaaliset standardit
SA8000 - 2016 - Laos
5. Lokakuuta 2016

Useiden kuukausien valmistelun jälkeen Mascot Laos on sertifioitu SA 8000 mukaisesti. Olemme ensimmäinen kiristyneiden SA 8000 / 2014 kriteereiden mukaisesti Laoksessa sertifioitu yritys.

Riippumattomat tarkastajat British Standardsilta antoivat ylistävän loppulausunnon yrityksestämme. “Emme ole koskaan nähneet Laoksessa toimivaa yritystä tällä tasolla. Se on todella, todella positiivista” kommentoi auditointiryhmän johtaja Nguyen Thu Ha esityksessään.

Tarkastajat kävivät läpi kaikki yritystoiminnan osa-alueet, kuten palkka- ja työskentelyolosuhteet, työturvallisuuden kaikilla osastoilla, henkilöstöhallinnon ja yrityksen koulutusohjelmat.

Uusien ja tiukentuneiden kriteerien mukaisesti yrityksellä on velvollisuus muiden asioiden lisäksi perustaa työryhmä, joka jatkuvasti monitoroi yrityksen kykyä täyttää kriteerien mukaiset vaatimukset. Työryhmä toimii riippumattomasti yritysjohdosta ja sillä on oikeus esittää kehitysajatuksia. Mikäli työryhmä ei pääse asiasta yksimielisyyteen yritysjohdon kanssa, sillä on oikeus huomauttaa asiasta riippumattomille SA 8000 tarkastajille.

SA8000 - Miehet & Naiset - 2016

Uudessa SA 8000 kriteeristössä on aikaisempaa suurempi keskittyminen syrjintäasioihin. Yrityksellä on velvollisuus keskittyä näihin asioihin ja puuttua, mikäli epäillään syrjintää sukupuolen, alkuperän, sukupuolisen suuntautumisen tai muun syyn takia.