Fair Wear Foundation

MASCOTista tuli vuonna 2019 Fair Wear Foundationin ensimmäinen tanskalaisjäsen. Säätiön tavoitteena on suunnata huomio yritysvastuuseen sekä tehdä eri puolilla maailmaa toimivista tekstiilitehtaista hyviä ja turvallisia työpaikkoja. MASCOTin lisäksi mukana on noin 80 eurooppalaista tekstiilialan yritystä, jotka yhdessä edustavat lähes 140 eri brändiä.

Fair Wear Foundation-logo

Kestävät ratkaisut ja hyvät työolosuhteet ovat luonnollinen osa MASCOTin yritystoimintaa. Fair Wear Foundationin jäsenyyden kautta MASCOT tahtoo korostaa, että niihin pitäisi keskittyä tekstiiliteollisuuden kaikilla osa-alueilla. Fair Wearin verkkosivustolla on muun muassa yrityksemme tuorein Brand Performance Check ja sen pisteet.

Fair Wear Foundation

Omia tehtaita ja ulkoisia toimittajia

Hyvät työolosuhteet ovat MASCOTin omilla tehtailla Vietnamissa ja Laosissa itsestäänselvyys. Siitä on todisteena kaikkien tehtaidemme SA8000-sertifiointi. Vietnamissa meillä on myös oma henkilöstöhallinnon tiimi, joka vastaa asianmukaisista rekrytointiprosesseista ja hyvistä työolosuhteista. Omilla tehtaillamme voimme valvoa tuotantoa alusta loppuun sekä tarkastaa kaikkien työvaatteiden ja asusteiden laadun. Fair Wear -yhteistyön ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa hyvät työolosuhteet tehtailla, jotka eivät ole omistuksessamme, mutta joilta ostamme pieniä eriä tuotteita. Yhteistyön kautta saamme osaltamme suunnattua koko globaalin tekstiiliteollisuuden huomion hyvien työolosuhteiden luomiseen ja pääsemme tutustumaan muihin samoilta tehtailta tuotteita hankkiviin vaatemerkkeihin.

Lue lisää yritysvastuualan SA8000-sertifioinnista

Tuotteet saavat muotonsa-seamstress-Laos

Hyvät yhteistyökumppanit

Yli 70 % kaikista MASCOTin tuotteista valmistetaan yrityksemme neljällä SA8000-sertifioidulla tehtaalla. Loput tuotteet hankimme muilta valmistajilta, joiden kanssa meillä on hyvät ja pitkään jatkuneet yhteistyösopimukset. Ulkopuolisilta toimittajilta ostamme esimerkiksi polvipehmusteita, vöitä ja muita lisätarvikkeita sekä kenkiä, T-paitoja, pikeepaitoja ja collegepaitoja. Niiden valmistuksessa käytetään erityisiä koneita tai menetelmiä, eikä tuotanto siksi onnistu omien tehtaidemme ompelukoneilla. MASCOT tahtoo kehittää yhteistyötä ulkopuolisten valmistajien kanssa ja auttaa niitä parantamaan tehtaidensa työolosuhteita. Fair Wear Foundationin jäsenyys edistää tavoitteen saavuttamista.

17 kestävän kehityksen tavoitetta - logo

Globaalit kumppanit ja kestävän kehityksen tavoitteet

MASCOT pyrkii noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta. Fair Wear Foundationin jäsenyys on esimerkki yhteistyötä ja kumppanuuksia koskevasta tavoitteesta numero 17. Olemme varmoja, että ongelmat ratkeavat parhaiten pätevässä seurassa, ja uskomme siksi Fair Wear -yhteistyön potentiaaliin. Kansainvälisenä vaatevalmistajana meillä on suuri vastuu ihmisistä ja ympäristöstä sekä tuotantopaikoissamme että muissa jakeluketjun vaiheissa. Tämä on vastuu, josta huolehtiminen on meille itsestäänselvä asia. Tahdomme osallistua köyhyyden ja nälän poistamiseen sekä edistää terveyttä ja työssä viihtymistä työvaatteiden valmistuksen kautta.

Lue lisää

Valvonnalla ymmärrystä

Fair Wear Foundationin jäsenyys saa toivottavasti muutkin tekstiilialan yritykset kiinnittämään huomiota ympäristöasioihin ja työntekijöiden hyvinvointiin. Etsiihän järjestö ratkaisuja ongelmiin, joiden muut uskovat olevan mahdottomia ratkaista. Yksi Fair Wearin ydintehtävistä on luoda tekstiiliteollisuuteen uudet käytännöt, joita säätiö kutsuu nimellä ”a new normal”. Niiden toivotaan muuttavan tekstiiliteollisuutta niin, että kaikki työntekijät ymmärtävät oikeutensa turvalliseen ja kunnolliseen työpaikkaan sekä asianmukaiseen palkkaan. MASCOT tukee tätä kehitystä. Emme hyväksy kompromisseja, kun kyse on meille tuotteita valmistavien ihmisten työolosuhteista.

Työnteon normit

Fair Wear Foundationin ja MASCOTin yhteistyön pohjan muodostavat Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksesta ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksesta tutut vaatimukset. Kaikki kahdeksan kohtaa edistävät osaltaan työntekijöiden oikeuksien toteutumista.

Fair Wear Foundation-Työnteon normit-Vapaaehtoinen työsuhde

Vapaaehtoinen työsuhde

Fair Wear Foundation-Työnteon normit-Ei syrjintää työpaikalla

Ammatillinen järjestäytymisvapaus ja neuvotteluoikeus

Fair Wear Foundation-Työnteon normit-Ei lapsityövoiman hyväksikäyttöä

Ei syrjintää työpaikalla

Fair Wear Foundation-Työnteon normit-Ammatillinen järjestäytymisvapaus ja neuvotteluoikeus

Ei lapsityövoiman hyväksikäyttöä

Fair Wear Foundation-Työnteon normit-Toimeentuloon riittävä palkka

Toimeentuloon riittävä palkka

Fair Wear Foundation-Työnteon normit-Kohtuulliset työajat

Kohtuulliset työajat

Fair Wear Foundation-Työnteon normit-Turvalliset ja terveelliset työolosuhteet

Turvalliset ja terveelliset työolosuhteet

Fair Wear Foundation-Työnteon normit-Oikeudellisesti sitova työsuhde

Oikeudellisesti sitova työsuhde

Fair Wearin jäsenyys edellyttää, että MASCOT sitoutuu kantamaan vastuunsa tekstiiliteollisuuden työskentelyolojen parantamisesta. Tämä on vastuu, josta huolehdimme mielellämme ja päämäärätietoisesti.

Tuotteet saavat muotonsa-seamstress-Vietnam