EN ISO 11611

  EN ISO 11611 asettaa vähimmäisvaatimukset työvaatteille, jotka suojaavat käyttäjää lyhytkestoisessa hitsauksessa ja samankaltaisissa töissä, joissa on vastaava riski.

  EN ISO 11611

  Suojavaatetuksen, jolla on EN ISO 11611 -sertifiointi, tulee suojata käyttäjää kipinöiltä, lyhyeltä kosketukselta tulen kanssa sekä vähentää sähköiskun vaaraa lyhyessä ja tilapäisessä kosketuksessa sähköä johtaviin esineisiin. Jotta suojaus olisi paras mahdollinen, työvaatteiden tulee peittää koko keho. Se on mahdollista käyttämällä takkia ja yhteensopivaa alaosaa. Paljon kipinöitä tuottavia hitsaustekniikoita käytettäessä suositellaan, että pää, kädet ja vaatteiden etumus suojataan täydentävillä tuotteilla. Kipinöiden kiinnipalamisen estämiseksi EN ISO 11611 -sertifioidussa suojavaatetuksessa on vain vähän taskuja ja muita yksityiskohtia, johon kipinät voivat tarttua.

  EN ISO 11611 - luokka 1
  EN ISO 11611 - luokka 2
  Suojaa vähemmän riskialttiissa hitsaustekniikoissa ja -tilanteissa, joissa kipinöiden ja lämpösäteilyn riski on pienempi. Suojaa riskialttiimmissa tilanteissa, joissa kipinöiden ja lämpösäteilyn vaara on merkittävästi suurempi.

  MASCOT suosittelee, että tarkastat suojavaatetuksesi säännöllisesti, jotta sen suojaavat ominaisuudet säilyisivät optimaalisina. Työvaatteiden likaisuus tai kosteus saattaa vaikuttaa niiden turvallisuuteen. Jos vaate on hikinen tai likainen, sen sähköä eristävä vaikutus saattaa alentua. Oikeanlaisten ja hyvin toimivien, kuten EN ISO 11611 -sertifioitujen työvaatteiden, käyttäminen on tärkeää turvallisuutesi kannalta. Jos suojavaatetuksesi on ollut kosketuksessa tulen kanssa tai muuten altistunut haitallisille aineille, suosittelemme sen huolellista tarkastamista ja vaihtamista uuteen tarvittaessa. Näin asetat turvallisuuden etusijalle.