en-61482-2

  MASCOTin IEC 61482-2 -standardin mukaan sertifioidut tuotteet suojaavat käyttäjää eri tavoin sähköisen valokaaren aiheuttamilta termisiltä vaaroilta.

  EN 61482-2

  IEC 61482-2 -standardin vaatimusten mukaisesti sertifioidut vaatteet suojaavat käyttäjää sähköisen valokaaren aiheuttamalta vaaralliselta kuumuudelta. Valokaaripurkauksen sattuessa vaatteet altistuvat liekeille, säteilylle ja elektrodeista irtoaville metallisirpaleille. Sen vuoksi on tärkeää pukeutua turvallisesti. Vaatteen on oltava eristävä, jotta se suojaa riittävän hyvin mahdollisilta liekeiltä ja metallisirpaleilta sekä voimakkaalta kuumuudelta, joka saattaa aiheuttaa toisen asteen palovammoja. Jotta suojaus olisi paras mahdollinen, vaatteiden on peitettävä koko keho. Takkia ja housuja on käytettävä yhdessä kasvosuojalla varustetun kypärän, suojakäsineiden ja turvajalkineiden kanssa. Näin saavutetaan riittävä suojaustaso. Myös kerrospukeutuminen parantaa suojausta. Käyttäjä on paremmin suojassa, jos paloa hidastavan vaatetuksen alle on puettu paloa hidastavat alusvaatteet.

  IEC 61482-2 -sertifiointi kattaa seuraavat kaksi testimenetelmää.

  EN 61482-2

  1. EN 61482-1-1 (avoin valokaari)

  Tässä testissä testataan vaatteen kaikkien kangaskerrosten ATPV-arvo (Arc Thermal Protection Value). Sen jälkeen samantyyppisestä kankaasta valmistettu vaate altistetaan valokaaripurkaukselle, joka vastaa kankaan ATPV-arvoa. ATPV-arvo kertoo sellaisen valokaaren voimakkuuden, joka aiheuttaa toisen asteen palovammoja. Testissä jäljitellään todellista onnettomuustilannetta.

  Menetelmällä testatut vaatteet saavat IEC 61482-2 -sertifioinnin ja niille annetaan EN 61482-1-1 -testimenetelmän perusteella joko ATPV-arvo tai vaihtoehtoisesti EBT50-arvo (Energy Breakopen Threshold).

  EN 61482-2

  2. EN 61482-1-2 (laatikkotesti)

  Laatikkotestissä jäljitellään todellista onnettomuustilannetta altistamalla kangasnäyte ja vaatekappale keskivartalon korkeudelle ulottuvalle sähköiselle valokaarelle. Avoimen valokaaritestin tavoin laatikkotestillä testataan lämmöneristystä, toisen asteen palovammojen riskiä ja vaatteen ominaisuuksia sähköiselle valokaarelle altistumisen jälkeen. Testitapa ei sisällä testiä sähköiskua vastaan.

  Laatikkotestin perusteella suojavaatetus jaetaan luokkiin 1 (4 kA) ja 2 (7 kA), joista luokka 2 antaa parhaimman suojan. Vaatteet saavat testin jälkeen EN 61482-1-2 -sertifioinnin (luokka 1 tai 2).

  MASCOTin tuotteet sertifioidaan joko molempien tai vain toisen testimenetelmän perusteella. Suojausominaisuuksia voi parantaa itse esimerkiksi kerrospukeutumisella ja suojavarusteita käyttämällä. Suojausominaisuuksilla varustettujen alusvaatteiden tarpeellisuutta ei myöskään kannata aliarvioida. Kahden eri tuotteen suojausluokan lukuja ei pidä kuitenkaan missään nimessä laskea yhteen ja päätellä, että summa vastaisi standardin mukaista suojausta.