EN 342

    MASCOTin tuotteet, joilla on EN 342:2017 -sertifiointi, suojaavat käyttäjää tehokkaasti kylmältä.

    EN 342

    EN 342:2017 -standardin mukaan sertifioidut vaatteet suojaavat kylmyydeltä. Kylmissä olosuhteissa työskentelyyn tarvitaan oikeanlaiset vaatteet, jotka sekä suojaavat että pitävät käyttäjän lämpimänä. Kylmillä olosuhteilla tarkoitetaan sitä, että lämpötila on –5 °C tai sen alle. Määritelmässä on otettu huomioon ilman lämpötilan lisäksi kosteuden ja tuulen vaikutus. Tuulisella säällä tarvitaan paremmin eristävää vaatetusta, vaikka lämpötila pysyisikin samana. Lisäksi on tärkeää, että työvaatteet pysyvät kuivina, sillä suojausominaisuudet saattavat heikentyä, jos vaatteet kastuvat. Kylmältä suojautumisen parantamiseksi ja paikallisten paleltumien ehkäisemiseksi myös kädet, jalat ja pää on suojattava. Lisäksi esimerkiksi hihansuut pitää kiristää vetoketjulla tai muuten, ettei kylmyys pääse vaatteen sisään.

    Jokainen EN 342:2017 -sertifikaatin saanut tuote on sertifioitu johonkin standardin aliluokkaan. Luokat kuvaavat tuotteen eristys- ja ilmanläpäisyominaisuuksia sekä vedenpitävyyttä. EN 342:2017 -merkinnän vieressä oleva Y-kirjain kertoo tuotteen eristysarvon. MASCOTin tuotteissa Y-kirjain ei kuitenkaan ole merkinnän vieressä, vaan yleensä tuotetietojen yläpuolella. Eristysominaisuus ilmoitetaan Icler-arvona, mutta MASCOTissa se muunnetaan clo-arvoksi. Yksi clo on yhtä kuin 0,155 m2K/W. Ilmanläpäisyominaisuudesta kertoo kirjainyhdistelmä AP (Air Permeability), ja se on jaettu luokkiin 1–3, joista 3 on paras. Luokan 3 vaatteet suojaavat siis parhaiten kylmän ilman tunkeutumiselta materiaalin läpi käyttäjän iholle. Luku löytyy sertifiointimerkinnän oikealta puolelta. Vedenpitävyys ilmoitetaan kirjainyhdistelmällä WP, jota käytetään vain silloin, kun tuote on vedenpitävä. Jos tuote on vedenpitävä, WP näkyy sertifiointimerkinnän vieressä.

    Työvaatteiden käyttöikää ja suojausominaisuuksien kestoa voi pidentää säilyttämällä vaatteet kuivassa paikassa ja huoltamalla niitä pesuohjeiden mukaan.