EN 1149-3/5

  Tästä voit lukea suojavaatetuksesta, jolla on sähköstaattisia ominaisuuksia. EN 1149-3 ja EN 1149-5 merkitsevät sinun turvallisuuttasi.

  EN 1149-3

  EN 1149-3 - sähköpurkaus

  Suojavaatetus, jonka materiaalien pinta on testattu sähkövarauksen purkausominaisuuksien osalta. Tämä standardi määrittelee työvaatteet, joiden osalta on testattu ominaisuus hajottaa sähköstaattinen purkaus vaatteen materiaalin pinnalta. Standardista käy ilmi, että suojavaatetus on testattu sellaisen ominaisuuden osalta, jossa sähköstaattiset purkaukset johdetaan ilmaan vaatteiden käyttäjän sijasta.

  EN 1149-5

  EN 1149-5 - materiaalin suorituskyky ja suunnittelu

  Standardi asettaa vaatimuksia sähköstaattisille ominaisuuksille suojavaatetuksessa, jota käytetään äkillisille sähköstaattisille purkauksille riskialttiissa ympäristössä. Standardin EN 1149-5 testitavassa eritellään vaatimuksia sähköstaattisia ominaisuuksilla varustetun suojavaatetuksen materiaaleille ja suunnittelulle, jotta ne suojaisivat käyttäkää mahdollisimman hyvin.

  Kun käytät suojavaatetusta, jolla on sähköstaattisia ominaisuuksia, on tärkeää, että sinut on maadoitettu oikein. Voit varmistaa tämän käyttämällä sopivia turvajalkineita, jotka on antistaattisesti hyväksytty.